Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

KHOA CẤP CỨU

Khoa cấp cứu Bệnh Viện Phương Châu hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, kể cả ngày lễ và chủ nhật, chẩn đoán và xử lý kịp thời mọi tình huống cấp cứu. Khoa cấp cứu bệnh viện Phương Châu cung cấp nhiều dịch vụ chuyên biệt như

  • Cấp cứu sản
  • Cấp cứu nhi
  • Cấp cứu nội
  • Cấp cứu ngoại tổng quát
  • Cấp cứu ngoại chấn thương
  • Cấp cứu ngoại viện


Đường dây nóng (cấp cứu): 0710 2 485 485