Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

VACCINE ĐẶC ĐIỂM VACCINE LỊCH TIÊM
Avaxim
Vắc xin ngừa viêm gan A
- Virus viêm gan A bất hoạt
- Chỉ Định: Trẻ từ 12 tháng đến 15 tuổi
- Nước SX: Pháp
- Tiêm 1 liều cơ bản
- Tiêm nhắc: 6 -18 tháng sau tiêm liều cơ bản
Engerix B
Vắc xin ngừa viêm gan virus B
- Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B
- Chỉ Định: Tiêm chủng cơ bản, phòng lây nhiễm cho
- Nước SX: Bỉ
- Tùy từng trường hợp cụ thể, bác sĩ sẽ chỉ định lịch tiêm ngừa phù hợp
- Chuẩn 0,1,6 tháng
- Nhanh 0,1,2 và 12 tháng
- Cực nhanh 0,7,21 ngày và 12 tháng
Euvax B
Vắc xin ngừa viêm gan virus B
- Tương tự vắc xin Engerix B
- Nước SX: Hàn Quốc
Immuno HBs
Huyết thanh virus viêm gan B
Twinrix
Vắc xin viêm gan A và viêm gan B
- Vắc xin chứa virus viêm gan A bất hoạt và kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B
- Chỉ Định: Người lớn và trẻ em từ 1 tuổi chưa co miễn dịch viêm gan A và B
- Nước SX: Bỉ
- Trẻ em 1-15 tuổi:
2 liều theo lịch 0 và 6 – 12 tháng
- Từ 15 tuổi trở lên:
3 liều 0,1,6 tháng
Rotarix
Vắc xin phòng ngừa Rotavirus
- Vắc xin chứa virus sống giảm độc lực
- Chỉ Định:Trẻ em từ 6-24 tuần tuổi
- Nước SX: Bỉ
- Uống 2 liều
Liều 1: từ 6 tuần tuổi
Liều 2: cách liều 1 ít nhất 4 tuần và phải hoàn thành liệu trình uống trước 6 tháng tuổi
Rotateq
Vắc xin phòng ngừa Rotavirus
- Vắc xin virus sống
- Chỉ Định: Trẻ em 7.5-32 tuần tuổi
- Nước SX: Mỹ
- Uống 3 liều
Bắt đầu: 7.5-12 tuần tuổi
- 3 liều tiếp theo uống cách nhau ít nhất 4 tuần
- Liều 3 phải hoàn thành trước 8 tháng tuổi
Infanrix hexa (6 trong 1)
Vắc xin kết hợp Bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào, bại liệt bất hoạt, viêm gan B và Haemophilus influenza typ b
- Vắc xin đa giá
- Chỉ Định: Tiêm chủng cơ bản
- Nước SX: Bỉ
- 3 liều cơ bản theo lịch:
2,3,4 hoặc 3,4,5 hoặc 2,4,6 tháng tuổi
- Tiêm nhắc: 16 – 18 tháng tuổi (sau mũi cuối ít nhất 6 tháng)
Pentaxim (5 trong 1)
Vắc xin kết hợp Bạch hầu, uốn ván, ho gà vô bào,bại liệt bất hoạt và Haemophilus influenza typ b
- Vắc xin đa giá
- Chỉ Định: Tiêm chủng cơ bản, trẻ em từ 2 tháng tuổi trở lên
- Nước SX: Pháp
- Tương tự như Vắc xin 6 trong 1
Tetraxim
Vắc xin bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt
- Vắc xin bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt
- Chỉ Định: Tiêm chủng cơ bản, trẻ em từ 2 tháng tuổi
- Nước SX: Pháp
- Tương tự Vắc xin Pentaxim và Infanrix
Cúm - Có nhiều loại thuốc 6 tháng – 8 tuổi:
  • 2 liều liên tiếp cách nhau 1 tháng
  • Nhắc lại mỗi năm
Trên 8 tuổi: 1 liều duy nhất
Jevax
Vắc xin viêm não Nhật Bản
- Vắc xin chứa virus viêm não Nhật Bản bất hoạt
- Chỉ Định: Trẻ em và người lớn từ 12 tháng tuổi
- Nước SX: Việt Nam
- Liệu trình 3 mũi cơ bản
Mũi 1: lần đến tiêm đầu tiên
Mũi 2: Cách mũi đầu từ 1-2 tuần
Mũi 3: Cách mũi đầu 1 năm
  • Tiêm nhắc lại mỗi 3 năm
MMR II
Vắc xin virus Sởi, quai bị và Rubella
- Virus sống giảm độc lực
- Chỉ Định: Trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên
- Tiêm cách 1 tháng với các vắc xin virus sống khác
- Nước SX: Mỹ
- Liều đầu tiên: từ 12 tháng tuổi
- Tiêm nhắc lại lúc 4-6 tuổi
Varivax
Vắc xin virus thủy đậu
- Vắc xin virus sống giảm độc lực
- Chỉ Định: Từ 12 tháng tuổi trở lên, phơi nhiễm thủy đậu 3-5 ngày sau tiếp xúc
- Nước SX: Mỹ
- Từ 12 tháng - 12 tuổi
  • Tiêm 1 mũi
- Từ 13 tuổi trở lên
Mũi 1: từ 13 tuổi
Mũi 2: cách mũi 1 ít nhất 4-8 tuần
Meningo A + C
Vắc xin ngừa viêm màng não do não mô cầu typ A và C
- Polysaccharide của vi khuẩn não mô cầu typ A và C
- Chỉ Định: Người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên
- Nước SX: Pháp
- Liều đầu tiên: từ 2 tuổi
- Tiêm nhắc lại sau 3 năm
Pneumo 23
Vắc xin ngừa viêm phổi do 23 typ phế cầu
- Vắc xin chứa Polysaccharide vỏ vi khuẩn phế cầu
- Chỉ Định: Trẻ em và người lớn từ 2 tuổi trở lên
- Nước SX: Pháp
- Mũi cơ bản: từ 2 tuổi
- Tiêm nhắc lại mỗi 3-5 năm
Synflorix
Vắc xin polysaccharide phế cầu liên hợp protein D của Haemophilus influenza
- Vắc xin polysaccharide phế cầu liên hợp protein D của Haemophilus influenza
- Chỉ Định: Trẻ em từ 6 tuần tuổi đến 5 tuổi
- Nước SX: Bỉ
Từ 6 tuần - 6 tháng tuổi:
- Cơ bản: 3 liều cách nhau ít nhất 1 tháng
- Nhắc: 1 liều – 6 tháng sau liều căn bản cuối cùng
Từ 7-11 tháng tuổi:
- Cơ bản: 2 liều cách nhau ít nhất 1 tháng
- Tiêm nhắc sau 2 năm
Từ 12-23 tháng tuổi
- Tiêm 2 liều cách nhau ít nhất 2 tháng
- Tiêm nhắc lại tùy trường hợp
Từ 24 tháng-5 tuổi
- Tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 2 tháng
Cevarix
Vắc xin phòng virus HPV (ung thư cổ tử cung)
- Vắc xin tái tổ hợp
- Chỉ Định: Bé gái và phụ nữ 10-25 tuổi
- Nước SX: Bỉ
- Liệu trình 3 mũi tiêm
- Lịch: 0,1,6 tháng
Gardesil
Vắc xin phòng virus HPV (ung thư cổ tử cung)
- Vắc xin tái tổ hợp
- Chỉ Định: Bé gái và phụ nữ 9-26 tuổi
- Nước SX: Mỹ
- Liệu trình 3 mũi tiêm
- Lịch: 0,2,6 tháng