• Ngày tạo
  • Người tạo
  • Nhóm
    Nam khoa
  • Lượt xem

NAM KHOA:

-      Điều trị vô sinh nam:

  • Vi phẫu cột tĩnh mạch tinh giãn 2 bên ngả bẹn - bìu
  • Sinh thiết tinh hoàn, định giai đoạn tinh trùng
  • Vi phẫu nối ống dẫn tinh- ống dẫn tinh
  • Vi phẫu nối ống dẫn tinh- mào tinh
  • Trích tinh trùng từ mào tinh, tinh hoàn (PESA, TESE, Micro- TESE)

-      Phẫu thuật hạ tinh hoàn xuống bìu

-      Phẫu thuật cong dương vật

-      Phẫu thuật gãy dương vật

-      Xoắn tinh hoàn

-      Điều trị hẹp bao quy đầu trẻ em - Không phẫu thuật.

-      Cắt hẹp bao quy đầu thẩm mỹ (người lớn)

-      Điều trị rách dây thắng

-      Đốt sùi mào gà

-      Thắt ống dẫn tinh (triệt sản nam)

-      Điều trị rối loạn tình dục: rối loạn cương, xuất tinh sớm, xuất tinh máu…