Mẹ tròn con vuông !

Số điện thoại cấp cứu

SUY TĨNH MẠCH MẠN CHI DƯỚISuy giãn tĩnh mạch chi dưới có tần suất mắc phải khá cao trong cộng đồng. Có hơn 300.000.000 bệnh nhân suy tĩnh mạch mãn tính trên toàn thế giới ở...

Xem tiếp

Sinh lý trẻ 2-6 tháng Bé đã không còn là trẻ sơ sinh nữa. Kể từ đây, nhịp sinh học của bé bắt đầu thay đổi: bé có cữ bú riêng, giờ ngủ cũng khác trước... Để tránh khỏi...

Xem tiếp